Events

Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
  
1

Breakfast Club...

Silver Stitche...

2

Breakfast Club...

3

Breakfast Club...

4
5
6
7

Art Class

8

Breakfast Club...

Silver Stitche...

9

Breakfast Club...

10

Breakfast Club...

11
12
13
14

Art Class

15

Breakfast Club...

Silver Stitche...

16

Breakfast Club...

17

Breakfast Club...

18
19
20
21

Art Class

22

Breakfast Club...

Silver Stitche...

23

Breakfast Club...

24

Breakfast Club...

25
26
27
28

Art Class

29

Breakfast Club...

Silver Stitche...

30

Breakfast Club...

31

Breakfast Club...

  

Tuesday Aug 1, 2023

 • Breakfast Club - Danish

  Tuesday Aug 1, 2023 8:00 AM to 9:30 AM

 • Silver Stitchers Quilting

  Tuesday Aug 1, 2023 10:00 AM to 4:00 PM

Wednesday Aug 2, 2023

 • Breakfast Club - Biscuits & Gravy

  Wednesday Aug 2, 2023 8:00 AM to 9:30 AM

Thursday Aug 3, 2023

 • Breakfast Club - Chef's Choice

  Thursday Aug 3, 2023 8:00 AM to 9:30 AM

Monday Aug 7, 2023

 • Art Class

  Monday Aug 7, 2023 9:00 AM to 11:00 AM

Tuesday Aug 8, 2023

 • Breakfast Club - Danish

  Tuesday Aug 8, 2023 8:00 AM to 9:30 AM

 • Silver Stitchers Quilting

  Tuesday Aug 8, 2023 10:00 AM to 4:00 PM

Wednesday Aug 9, 2023

 • Breakfast Club - Biscuits & Gravy

  Wednesday Aug 9, 2023 8:00 AM to 9:30 AM

Thursday Aug 10, 2023

 • Breakfast Club - Chef's Choice

  Thursday Aug 10, 2023 8:00 AM to 9:30 AM

Monday Aug 14, 2023

 • Art Class

  Monday Aug 14, 2023 9:00 AM to 11:00 AM

Tuesday Aug 15, 2023

 • Breakfast Club - Danish

  Tuesday Aug 15, 2023 8:00 AM to 9:30 AM

 • Silver Stitchers Quilting

  Tuesday Aug 15, 2023 10:00 AM to 4:00 PM

Wednesday Aug 16, 2023

 • Breakfast Club - Biscuits & Gravy

  Wednesday Aug 16, 2023 8:00 AM to 9:30 AM

Thursday Aug 17, 2023

 • Breakfast Club - Chef's Choice

  Thursday Aug 17, 2023 8:00 AM to 9:30 AM

Monday Aug 21, 2023

 • Art Class

  Monday Aug 21, 2023 9:00 AM to 11:00 AM

Tuesday Aug 22, 2023

 • Breakfast Club - Danish

  Tuesday Aug 22, 2023 8:00 AM to 9:30 AM

 • Silver Stitchers Quilting

  Tuesday Aug 22, 2023 10:00 AM to 4:00 PM

Wednesday Aug 23, 2023

 • Breakfast Club - Biscuits & Gravy

  Wednesday Aug 23, 2023 8:00 AM to 9:30 AM

Thursday Aug 24, 2023

 • Breakfast Club - Chef's Choice

  Thursday Aug 24, 2023 8:00 AM to 9:30 AM

Monday Aug 28, 2023

 • Art Class

  Monday Aug 28, 2023 9:00 AM to 11:00 AM

Tuesday Aug 29, 2023

 • Breakfast Club - Danish

  Tuesday Aug 29, 2023 8:00 AM to 9:30 AM

 • Silver Stitchers Quilting

  Tuesday Aug 29, 2023 10:00 AM to 4:00 PM

Wednesday Aug 30, 2023

 • Breakfast Club - Biscuits & Gravy

  Wednesday Aug 30, 2023 8:00 AM to 9:30 AM

Thursday Aug 31, 2023

 • Breakfast Club - Chef's Choice

  Thursday Aug 31, 2023 8:00 AM to 9:30 AM