Events

Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
  
1

Breakfast Club...

Silver Stitche...

2

Breakfast Club...

3

Breakfast Club...

4
5

GAC Bingo

6
7

Art Class

8

Breakfast Club...

Silver Stitche...

9

Breakfast Club...

10

Breakfast Club...

11
12

GAC Bingo

13
14

Art Class

15

Breakfast Club...

Silver Stitche...

16

Breakfast Club...

17

Breakfast Club...

18
19

GAC Bingo

20
21

Art Class

22

Breakfast Club...

Silver Stitche...

23

Breakfast Club...

24

CLOSED FOR HOL...

25

CLOSED FOR HOL...

26
27
28

Art Class

29

Breakfast Club...

Silver Stitche...

30

Breakfast Club...

   

Tuesday Nov 1, 2022

 • Breakfast Club - Danish

  Tuesday Nov 1, 2022 8:00 AM to 9:30 AM

 • Silver Stitchers Quilting

  Tuesday Nov 1, 2022 10:00 AM to 4:00 PM

Wednesday Nov 2, 2022

 • Breakfast Club - Biscuits & Gravy

  Wednesday Nov 2, 2022 8:00 AM to 9:30 AM

Thursday Nov 3, 2022

 • Breakfast Club - Chef's Choice

  Thursday Nov 3, 2022 8:00 AM to 9:30 AM

Saturday Nov 5, 2022

 • GAC Bingo

  Saturday Nov 5, 2022 5:15 PM to 9:30 PM

Monday Nov 7, 2022

 • Art Class

  Monday Nov 7, 2022 9:00 AM to 11:00 AM

Tuesday Nov 8, 2022

 • Breakfast Club - Danish

  Tuesday Nov 8, 2022 8:00 AM to 9:30 AM

 • Silver Stitchers Quilting

  Tuesday Nov 8, 2022 10:00 AM to 4:00 PM

Wednesday Nov 9, 2022

 • Breakfast Club - Biscuits & Gravy

  Wednesday Nov 9, 2022 8:00 AM to 9:30 AM

Thursday Nov 10, 2022

 • Breakfast Club - Chef's Choice

  Thursday Nov 10, 2022 8:00 AM to 9:30 AM

Saturday Nov 12, 2022

 • GAC Bingo

  Saturday Nov 12, 2022 5:15 PM to 9:30 PM

Monday Nov 14, 2022

 • Art Class

  Monday Nov 14, 2022 9:00 AM to 11:00 AM

Tuesday Nov 15, 2022

 • Breakfast Club - Danish

  Tuesday Nov 15, 2022 8:00 AM to 9:30 AM

 • Silver Stitchers Quilting

  Tuesday Nov 15, 2022 10:00 AM to 4:00 PM

Wednesday Nov 16, 2022

 • Breakfast Club - Biscuits & Gravy

  Wednesday Nov 16, 2022 8:00 AM to 9:30 AM

Thursday Nov 17, 2022

 • Breakfast Club - Chef's Choice

  Thursday Nov 17, 2022 8:00 AM to 9:30 AM

Saturday Nov 19, 2022

 • GAC Bingo

  Saturday Nov 19, 2022 5:15 PM to 9:30 PM

Monday Nov 21, 2022

 • Art Class

  Monday Nov 21, 2022 9:00 AM to 11:00 AM

Tuesday Nov 22, 2022

 • Breakfast Club - Danish

  Tuesday Nov 22, 2022 8:00 AM to 9:30 AM

 • Silver Stitchers Quilting

  Tuesday Nov 22, 2022 10:00 AM to 4:00 PM

Wednesday Nov 23, 2022

 • Breakfast Club - Biscuits & Gravy

  Wednesday Nov 23, 2022 8:00 AM to 9:30 AM

Thursday Nov 24, 2022

 • CLOSED FOR HOLIDAY

  Thursday Nov 24, 2022 All day

Friday Nov 25, 2022

 • CLOSED FOR HOLIDAY

  Friday Nov 25, 2022 All day

Monday Nov 28, 2022

 • Art Class

  Monday Nov 28, 2022 9:00 AM to 11:00 AM

Tuesday Nov 29, 2022

 • Breakfast Club - Danish

  Tuesday Nov 29, 2022 8:00 AM to 9:30 AM

 • Silver Stitchers Quilting

  Tuesday Nov 29, 2022 10:00 AM to 4:00 PM

Wednesday Nov 30, 2022

 • Breakfast Club - Biscuits & Gravy

  Wednesday Nov 30, 2022 8:00 AM to 9:30 AM